2016.04.21.-24. Déva - CNC Keller 2020

CNC KELLER Wuppertal - magyarországi vezérképviselet
2004 - 2020
Tartalomhoz ugrás

XXIV. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2016.

A konferencia 2016. 04. 21 - 24. között kerül megrendezésre Déván.


Technológiai szolgáltatások bővülése a CNC programozás és a CAM rendszerek területén, a KELLER szoftver példáján

Dr. GYURIKA István Gábor adjunktus  1, FICSOR László vezérigazgató  2

1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gyártástudomány és –technológia Tanszék, H-1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3, Telefonszám: +36-20-476-1909, Fax: +36-1-463-3176, E-mail: [email protected], Honlap: www.manuf.bme.hu
2. FL Intercoop Kft., H-1133 Budapest, Pannónia utca 64/b, Telefonszám: +36-30-942-1485, +49-175-16-23-8-23, Fax: +36-1-339-0916, E-mail: [email protected], Honlap: www.cnc-keller.hu

Összefoglaló
Az automatizált gép- és alkatrészgyártással foglalkozó üzemekben mára egyeduralkodó géptípussá váltak a s
zámjegyes vezérlésű szerszámgépek. Az NC vezérlésű megmunkáló gépek kezeléséhez és programozásához magas szintű szakmai ismeretekre és jelentős gyakorlati tapasztalatra van szükség. Napjainkra Magyarországon és Európában is általános problémává vált az NC szerszámgépekkel hatékonyan dolgozni tudó szakemberek hiánya. A CNC programtervező és szimulációs szoftvereket fejlesztő cégeknek ezért olyan új szolgáltatásokat kell a programokba beépíteni, mely funkciók révén az NC programírási idők lerövidülhetnek, a programozási folyamatok leegyszerűsödhetnek. A publikáció szerzői egy kiemelkedő tudású, nemzetközi viszonylatban is általánosan használt rendszer, a KELLER CNC programtervező és szimulációs szoftver példáján mutatják be ezen új szolgáltatásokat és elemzik az egyes opciók hatékonyságát, előnyeit. A cikkben bemutatásra kerülő új megoldások révén csökkenteni lehet a programírási időt, amely jelentős pénzügyi megtakarítást eredményezhet az alkatrészgyártással foglalkozó vállalatoknál, de a számos új opció segítséget nyújt a bonyolult, összetett geometriák automatikus NC programozásában is.

ENGLISH:

Extension of technological services in CNC programming and CNC systems with help of CNC KELLER software products

Dr. István Gábor GYURIKA PhD lecturer 1, László FICSOR general director 2

1.   Budapest University of Technology and Economics, Department of Manufacturing Science and Engineering
, H-1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3, Phone: +36-20-476-1909, Fax: +36-1-463-3176,  e-mail: [email protected], WEB: www.manuf.bme.hu
2. FL Intercoop Kft., H-1133 Budapest, Pannónia utca 64/b, Phone: +36-30-942-1485, +49-175-16-23-8-23, Fax: +36-1-339-0916, e-mail:
[email protected], WEB: www.cnc-keller.hu

Summary
At automated machine and component manufacturing plants the dominant type of machines are nowadays numerical controlled machines. Handling with and programming of numerical controlled machines require highly qualified personnel with in-depth professional knowledge and practical experience. The shortage of professionals being able to work effectively with NC machine tools became a significant problem both in Hungary and Europe as well as globally. For this reason CNC simulation software engineering companies have to fit their products with new service functions in order to reduce NC programming times and simplify the programming process.
Authors of the publication present the new services and analyse the effectiveness and preferences of the offered options with help of internationally renowned and unique CNC KELLER software for CNC qualification and shopfloor-oriented CAD/CAM programming for lathes and milling machines.
With new solutions presented in the article the programming and planning time can be drastically shortened resulting significant savings in part manufacturing. A lot of options help you if complicated and complex geometries shall be automatically programmed for NC machines.
Fontos helyszínek Déván / Main localities in Deva:


Dr. Gyurika István egyetemi adjunktus (BME Budapest) előadása az idei 24. OGÉT alkalmából Déván, 2016. április 23-án.
Vissza a tartalomhoz